DAT မွ VOC ပါဝင္မႈနည္းပါးၿပီး Toluene မပါဝင္သည့္ လုပ္ငန္းသံုးေကာ္ အမ်ိဳးအစား: CRT200

DAT မွ VOC ပါဝင္မႈနည္းပါးၿပီး Toluene မပါဝင္သည့္ လုပ္ငန္းသံုးေကာ္ အမ်ိဳးအစား: CRT200

LOW VOC AND NON TOLUENE  PRODUCE : CRT200DAT မွ VOC ပါဝင္မႈနည္းပါးၿပီး Toluene မပါဝင္သည့္ လုပ္ငန္းသံုးေကာ္ အမ်ိဳးအစား: CRT200 DAT မွ VOC ပါဝင္မႈနည္းပါးၿပီး Toluene မပါဝင္သည့္ အရည္ေသြးျမင့္လုပ္ငန္းသံုးေကာ္မ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္တြင္ စိတ္ခ်စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္က်င္မထိခိုက္ေစ ရန္ အစိုးရမွ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။ အမ်ိဳးအစား : GP အရြယ္အစား : 600 g/ 3.0 kg 12.0 kg / 160 kg အစိုင္အခဲပါ၀င္မွုပမာဏ (%) : 18-20 ေစးကပ္ႏိုင္စြမ္း(CPS) : 3000-4000 အဖြင့္ အခ်ိန္ : 7-25 Minutes အသြင္အျပင္ : ေစးကပ္ေသာအရည္ အေရာင္ : အဝါ အသံုးျပဳသည့့္လုပ္ငန္းမ်ား : Tonluene မပါဝင္ေသာ VOC ပါဝင္မႈနည္းေသာ လုပ္ငန္းသံုးေကာ္ကို ႐ွဴးဖိနပ္လုပ္ငန္း၊ သေရ လုပ္ငန္း၊ ေမာ္ေတာ္ကား လုပ္ငန္း၊ ဆိုဖာ ပရိေဘာဂလုပ္ငန္း၊ အတြင္ပိုင္း ပရိေဘာဂ အလွဆင္လုပ္ငန္း၊ ၾကမ္းခင္း လုပ္ငန္း၊ သစ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ၊ စက္ရံုမ်ားတြင္ အသံုးျပဳပါသည္။ အသံုးျပဳနိုင္ရန္လိုအပ္ေသာပစၥည္း: လုပ္ငန္းသံုး ဘရက္ရွ္(brush) မီးေလာင္နိုင္စြမ္း : မီးေလာင္လြယ္သည္

DAT offers high-quality adhesives utilizing low VOC and non toluene solvents. This range has been developed to provide a safer working environment during application, and conforms to government and environmental requirements. TYPE : GP SIZE : 600 g/ 3.0 kg 12.0 kg / 160 kg SOLID CONTANT (%) : 18-20 VISCOSITY (CPS) : 3000-4000 OPEN TIME : 7-25 Minutes APPEARANCE : Viscous Liquid COLOUR : Yellow APPLICATIONS : A multipurpose Non Toluene / Low VOC adhesive suitable for the shoe, leather goods, automotive, upholstery, interior furnishing, flooring, wood working and insulation industries. APPLICATIONS EQUIPMENT : Brush FLAMMABILITY : Flammable 

DUNLOP ADHESIVES (THAILAND) CO., LTD.

DAT
Adhesives & Sealants
Toluence မပါေသာ ကပ္ေကာ္
VOC ပါဝင္မႈနည္းေသာ ကပ္ေကာ္
ေရကိုအေျခခံ၍ထုတ္လုပ္ထားေသာ ကပ္ေကာ္
Polyurethane ပါဝင္ေသာ ကပ္ေကာ္
ဆက္ေကာ္
DIY ကပ္ေကာ္
ေအာက္ခံေဆး
DYNAMIC ADHESIVE TECHNOLOGY
ABOUT DAT
DAT
စံနမူနာယူကာ
အရည္ေသြးထိန္းသိမ္းထားပါသည္
DAT ေကာ္နွင့္ ခ်ိပ္ကို Dunlope Adhesives (Thailand) Limited မွထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးပါသည္။ သံုးစြဲသူမ်ား၏ အမ်ိဳးမ်ိဴးေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ႐ွိေသာ အရည္ေသြးျမင့္၊တာ႐ွည္ခံေသာ လုပ္ငန္းသံုးေကာ္ မ်ားကိုထုတ္လုပ္ ေပးလ်က္႐ွိပါသည္။ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအေပၚမူတည္၍ သုေတသန အဖြဲ႔ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔တို႔မွ သံုးစြဲသူ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ စိတ္တိုင္းျက ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။
DAT ေကာ္နွင့္ခ်ိပ္ သည္ VOC ပါဝင္မႈနည္းပါးၿပီး ေဖာ္မယ္ဒီဟိုက္ မပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းသံုးေကာ္မ်ားကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈမ႐ွိေစရန္ အစိုးရမွထုတ္ျပန္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာ၍ ထုတ္ကုန္မ်ား၏ အရည္ေသြးကိုလဲ မေလ်ာ့ပါးေစပဲ အထူးဂ႐ုျပဳ၍ ထုတ္လုပ္လ်က္ ႐ွိပါသည္။

DUNLOP ADHESIVES (THAILAND) CO., LTD.

DAT
Adhesives & Sealants

Toluene free contact adhesives
Low voc contact adhesives
Water based adhesives
Polyurethane adhesives
Low smell adhesives
Contact adhesives
DIY adhesives
Primers

DYNAMIC ADHESIVE TECHNOLOGY
ABOUT DAT
DAT
RELIES ON IMPECCABLE
QUALITY CONTROL
DAT Adhesives & Sealants, manufactured by Dunlop Adhesives (Thailand) Limited, produces high-performance, durable adhesives to suit the ever-changing needs website of its customers. Upon request, our dedicated and proficient research and development team can produce tailor-made products for specific individual requirements.
DAT Adhesive & Sealants is committed to providing high-performance adhesives with Low VOC, Non-Formaldehyde formulations, which comply with Government and Environmental regulations, which comply with Government and Environmental regulations without compromising on product performance.

 

CONTACT US

DUNLOP ADHESIVES (THAILAND) CO., LTD.

Address
Amata Nakorn Industrial Estate  700/242 Moo 1, Bangkao  Panthong  Chonburi 20160

Phone
+663 846 5661-2

E-mail
dalelamb@dunlopadhesives.com

Website
dunlopadhesives.aecgateway.com

ปั๊มเคมี

ปั๊มเคมี, จำหน่ายพร้อมปั๊มเคมี, ปั๊มสูบสารเคมี, ไฮโดรพลัส บจก.

 

 

ปั๊ม (CN Pumps)


CN Pumps .  Microdosing

These pumps are designed to handle EXTREMELY LOW FLOW RATES where continuous dosing is required.
These packed plunger pumps are able to control down to addition levels of 15 ml/h (0.04 GPH) at a maximum pressure of 40 bar g (600 PSI g) due to the unique OBL packed plunger design and the use of exotic materials
for valves components.

 

 

Pump type RCN 6A 70 TL
500 ml/h max capacity
40 bar จำหน่ายพร้อมปั๊มเคมี g max pressure
1% step dial STD manual adjustment.

 

 ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

 

 

 


ปั๊มเคมี, จำหน่ายพร้อมปั๊มเคมี, ปั๊มสูบสารเคมี, จำหน่ายปั๊มสูบสารเคมี, นำเข้าปั๊มเคมี, ปั๊มสูบตะกอนข้น, จำหน่ายปั๊มเคมี, นำเข้าพร้อมตัวแทนจำหน่ายปั๊มสูบตะกอนข้น : ไฮโดรพลัส 

 

 


         จำหน่าย ปั๊มเคมี, ปั๊มสูบสารเคมี , ปั๊มสูบตะกอนข้น , เครื่องสูบของเหลวหนืด คุณภาพสูงจากประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้ชื่อสินค้า PULSAFEEDER และ VERSA-MATIC ซึ่งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี และ ประสบการณ์ต่อเนื่องยาวนานกว่า 50 ปี ทั้งยังเป็นสินค้าในกลุ่ม IDEX CORPORATION จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทที่มีเครือข่ายทั่วโลก บริษัทฯ ให้บริการจัดจำหน่าย แนะนำการเลื่อกใช้สินค้าอย่างถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า ให้คำปรึกษาปัญหาการใช้งาน ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงสินค้า
บริษัท ไฮดรอลิค จำกัด จำหน่ายเครื่องสูบน้ำ, ปั้ม, ปั้มหอยเหนียว, ปั้มเหลว, hign จากอเมริกาภายใต้ชื่อสินค้า PULSAFEEDER และ VERSA-MATIC IDEX CORPORATION จากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็น บริษัท ที่มีเครือข่ายทั่วโลก บริการของ บริษัท ในการแจกจ่ายให้คำแนะนำสินค้าทันทีความต้องการของลูกค้าและให้คำปรึกษาตรวจสอบปัญหาการใช้งานและการซ่อมแซมสินค้า

 • :: PULSATRON ELECTRONIC DIAPHRAGM METERING PUMP

 • :: CHEM-TECH MOTOR DRIVEN METERING PUMP

 • :: OMNI MOTOR DRIVEN METERING PUMP

 • :: PULSA SERIES DIAPHRAM METERING PUMP

 • :: PULSA R PUMPS HYDRAULIC DIAPHRAGM METERING PUMP

 • :: MEC-O-MATIC PERISTALTIC METERING PUMP

 • :: PULSATROL CONTROLLERS AND MONITORS

 • :: VISION SERIES PROCESS CONTROL INSTRUMENTATION

 • :: ECLIPSE MAGNETIC DRIVE PUMP

 • :: VERSA-MATIC AODD PUMP

 •  
 

สนใจติดต่อ
ไฮโดรพลัส บจก.
119/168 หมู่ 18 ซอยหมู่บ้านพัชราภรณ์ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : +662 817 2311, +662 817 1171, +662 817 2900
โทรสาร : +662 817 1173, +662 817 2756
อีเมลล์ : sales@hydroplus.co.th
เว็บไซต์ : hydroplus.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : www.hydroplus.co.th
เว็บไซต์ : www.hydroplusthailand.com


 

จำหน่ายเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์

เครื่องใสร่อง V-CUT MACHINE, จำหน่ายเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ : รวมกิจเลิศ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

 

 

เครื่องใสร่อง V-CUT MACHINE


CNC SHEET METAL SLOTTING MACHINE

หรือเครื่อง วีคัท : ทำหน้าที่ในการไสร่องแผ่นเหล็กหรือวัสดุอื่นๆก่อนนำขึ้นเครื่องพับเพื่อให้การพับชิ้นงานเข้าทฉากไม่มีโค้งRช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ตัวเครื่องคงทนแข็งแรงโครงสร้างหล่อด้วยกระบวนการไล่ฟองอากาศทำให้บอดี้เครื่องมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นระบบเครื่องออกแบบมาให้ทำงานได้เสถียนเครื่องนิ่งแม้ในขณะทำงาน พร้อมการรับประกันหลังการขายนาน 3ปี สนใจสอบถามเพิ่มเติมโทร 095-9634110,095-2467110

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

 

 

 

 

 

 

  จำหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น เครื่อง CNC Machining center

 

CNC Lathe,CNC Double Column,Milling Manual,Lathe Manual

 

 

 

ด้านกลุ่มงาน Metal Sheet เรามีเครื่อง พับ-ตัด,Fiber Laser,Plasma Cutting,Laser Marking,Press Machines,เครื่องดัด,เครื่องม้วน และ เครื่องปั๊มไฮดรอลิค

 

 

 

เครื่องจักรอื่น เช่นเครื่อง CNC Wirecut,EDM,Radial Drilling,Surface Grinding,Band Saw Machine และ เครื่่องจักรต่างๆตามที่ลูกค้าต้องการ นอกจากนี้เรายังมีบริการ Maintenance เครื่องจักรทั้งรายครั้งและรายปีโดยช่างผู้ชำนาญงานเราดำเนินธุรกิจด้วยความจริงใจซื่อตรงโดยเน้นบริการหลังการขายโดยการ Service หลังได้รับการรับแจ้งภายใน 24 ชม. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงเพิ่มเติมในภายหลังชินส่วนอะไหล่ภายในเครื่องจักรเรารับประกันทุกชิ้นส่วนในระยะเวลาสูงสุดถึง 3ปี การเทรนนิ่งวิธีการใช้งานเราดำเนินการฝึกสอนวิธีการใช้งานให้ลูกค้าจนสามารถใช้และแก้ปัญหาเครื่องได้โดยยังสามารถเทรนนิ่งซ้ำในกรณีที่เปลี่ยนพนักงานใหม่หรือยังมีข้อสงสัยในการใช้เครื่องเพิ่มเติมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 

 

 

บริการรับซ่อมเครื่องจักร อาทิเช่น เครื่องพับ-ตัด,เลเซอร์ไฟเบอร์,เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์,เครื่องมิลลิ่งและเครื่องกลึงในอัตตราค่าแรงแบบเหมาจ่ายสามารถประเมินราคาเบื้องต้นได้

 

 

 

สนใจติดต่อ
รวมกิจเลิศ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
24/102 หมู่ 12 ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : +669 5963 จำหน่ายเครื่องมิลลิ่ง 4110,+669 5246 7110
อีเมลล์ : ruamkijlert@gmail.com
เว็บไซต์ : ruamkijlert.brandexdirectory.com

เครื่องพิมพ์ซอง

ฟอยล์สำหรับพิมพ์ลงบนบัตพลาสติก, ฮอตแสตมป์ปิ้งฟอยล์ : ฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) บจก.

 

 

ฟอยล์สำหรับพิมพ์ลงบนบัตพลาสติก (TTR for Plastic Card)

 

 

ตอบโจทย์ ทุกความต้องการ ของ เทคโนโลยี บัตรเครดิต ไม่ว่า เป็นการทำทิปปิ้ง  แถบแม่เหล็ก  แถบลายเซนต์  เเละ บัตรขูด  เรามีสินค้า Stamping Foil ไว้รองรับการนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของบัตรพลาสติกเช่น ฟอยล์แถบแม่เหล็ก (Magnetic Foil),

ฟอยล์แถบลายเซ็น (Signature Foil), ฟอยล์ขูด (Scratch Off Foil), ฟอยล์ตอกตัวนูน (Tipping Foil), ริบบอนสำหรับพิมพ์ลงบนบัตพลาสติก (TTR for Plastic Card)

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

 


เครื่องพิมพ์ซอง, ฮอตแสตมป์ปิ้งฟอยล์, แสตมปิ้งฟอยล์, ฟอยล์, นำเข้า จำหน่ายแสตมปิ้งฟอยล์, ฟอยล์เมทัลลิค, ฟอยล์มุก, ฟอยล์ฮอโลแกรม, ฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) บจก. นำเข้าและจัดจำหน่ายที่ปั๊มฟอยล์,   แสตมปิ้งฟอยล์อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์, ฟอยล์เมทัลลิค, ฟอยล์มุก,  ฟอยล์ฮอโลแกรม, ฟอยล์เพื่อป้องกันการปลอมแปลงตราสินค้า

บริษัท ฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญ  และมีความพร้อมอย่างสูงสุดที่จะตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ด้วยการคัดสรรแสตมป์ปิ้งฟอยล์ที่มีคุณภาพดีเยี่ยมมาตรฐานระดับสากลจากทั่วทุกมุมโลก พร้อมให้ คำปรึกษาแนะนำ และการบริการจัดส่งที่รวดเร็ว เหมาะงานอุตสาหกรรมแสตมปิ้งฟอยล์อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ฟอยล์เมทัลลิค ฟอยล์มุก ฟอยล์ฮอโลแกรม ฟอยล์เพื่อป้องกันการปลอมแปลงตราสินค้า ถูกนำมาใช้พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มความสวยงามและคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีคุณสมบัติอันเป็นเอกลักษณ์ทางเทคโนโลยีการพิมพ์อื่นๆไม่สามารถทำได้ อุตสาหกรรมอาหารและยา โค๊ดดิ้ง(พิกเมนท์)ฟอยล์ ลูกหมึกความร้อนและริบบอนความร้อนถูกนำมาใช้ในการพิมพ์วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ บาร์โค๊ด บนบรรจุภัณฑ์อาหารและยา เพื่อความคงทนต่อการทำปฎิกิริยาต่อแอลกอฮอล์ การขีดข่วน การเช็ดถู และปราศจากส่วนผสมของสารที่เป็นอันตรายต่อสูขภาพและร่างกายอุตสาหกรรม พลาสติกทั่วไป ฟอยล์เมทัลลิค ฟอยล์ลายเส้นผม(ลายแปรงขัด)ฟอยล์โครเมี่ยมสำหรับบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และรถยนต์อันเนื่องมาจากประกายโลหะและความคงทนต่อการใช้งานในแต่ละประเภท ฟอยล์ประกายพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องนุ่งห่ม,เครื่องหนัง และฟอยล์ลายไม้นำมาตกแต่งบนงานไม้กรอบรูปและเฟอร์นิเจอร์เพื่อความเหมือนไม้ ธรรมชาติให้กับผลิตภัณฑ์บริษัท ฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ยืนหยัดอยู่ในอุตสาหกรรมแสตมปิ้งฟอยล์ มากว่า 25 ปี เรามีความพร้อมอย่างสูงที่จะตอบสนองความต้องการ หลากหลายของลูกค้าจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เรามีทีมงานมืออาชีพที่พร้อมปฏิบัติงาน มีอาคารสถานที่ ที่พร้อมรองรับการทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ มีเครื่องจักรที่ทันสมัย อีกทั้งเรามีพันธมิตรทางธุรกิจ ที่เป็นผู้ผลิตชั้นนำของโลก เราพร้อมและมุ่งมั่นที่จะตอบสนองทุกความต้องการในผลิตภัณฑ์และความพึงพอใจ ของลูกค้าอย่างสูงสุด เราเป็นผู้ผลิตและผู้จำหน่าย รายใหญ่ในอุตสาหกรรมแสตมปิ้งฟอยล์ อุตสาหกรรมการพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ ฟอยล์เมทัลลิค ฟอยล์มุก ฟอยล์ฮอโลแกรม ฟอยล์เพื่อป้องกันการปลอมแปลงตราสินค้า เป็นต้นMeet all you needs of stamping foils at FOILMASTER

กว่า 25 ปี ในธุรกิจด้านแสตมป์ปิ้งฟอยล์  ทำให้  บริษัทฟอยล์มาสเตอร์ ฟอยล์ (ไทยแลนด์) จำกัด

เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีความพร้อมอย่างสูงสุดที่จะ ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

ด้วยการคัดสรรแสตมป์ปิ้งฟอยล์ที่มีคุณภาพดีเยี่ยมมาตรฐานระดับสากลจากทั่วทุกมุมโลก ควบคู่กับการเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ และการบริการจัดส่งที่รวดเร็ว เราตระหนักถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ และมุ่งเน้นการทำงานภายใต้ นโยบายคุณภาพของบริษัทฯ ยืนหยัดความเป็นผู้นำ มุ่งมั่นให้ลูกค้าพึงพอใจ ใส่ใจในบริการ พัฒนาระบบบริหารคุณภาพ

เราพร้อมให้บริการในพื้นที่ หนองจอก ลาดกระบัง บางขุนเทียน คลองสามวา มีนบุรี ประเวศ ทวีวัฒนา บางแค บางเขน สายไหม หนองแขม บางบอน จตุจักร ทุ่งครุ ตลิ่งชัน บางกะปิ สะพานสูง จอมทอง บึงกุ่ม สวนหลวง ดอนเมือง หลักสี่ ลาดพร้าว วังทองหลาง บางนา ภาษีเจริญ คันนายาว ยานนาวา ราษฎร์บูรณะ ห้วยขวาง พระโขนง คลองเตย วัฒนา บางกอกน้อย บางซื่อ บางพลัด บางคอแหลม ดุสิต พญาไท สาทร ธนบุรี ดินแดง ปทุมวัน ราชเทวี บางกอกใหญ่ คลองสาน บางรัก พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทั่วประเทศ

 

สนใจติดต่อ
ฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) บจก.
555 ซอยแสนสบาย 4 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม 10110
โทรศัพท์ : +66-2661-3900-11
โทรสาร : +66-2258-5454, +66-2260-8888
อีเมลล์ : sales@foilmaster.co.th
เว็บไซต์ : foilmaster.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : www.foilmasterthailand.com

SUS စကူေခါင္းမ်ား (ေျခာက္ေထာင့္ပံု SUS နက္ အခံုး) ABPON CO., LTD.

SUS စကူေခါင္းမ်ား (ေျခာက္ေထာင့္ပံု SUS နက္ အခံုး): ABPON CO., LTD.


SUS စကူေခါင္းမ်ား (ေျခာက္ေထာင့္ပံု SUS နက္ အခံုး)
screw + bolt +2 ring F10T (Bolt + Nut + 2WasherF10T)

 

 


ဌာနမှူးဦးထုပ် SUS (hex မိုးခုံးအခွံမာသီး SUS) AISI စံတို့ကအာမခံအရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများကနေဖန်ဆင်းတော် မြင့်မားတဲ့တန်း AISI တန်းပစ္စည်းများအနေဖြင့်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ SS304, SS304L, SS316, SS316L, SS310, SS302HQ နှင့် SS410 ဤသည်ပစ္စည်းဓာတုပစ္စည်းများနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အားဖြင့်ချေးဖို့ကောင်းစွာခံနိုင်ရည် သံမဏိအမျိုးအစားများကို၏ဝိသေသလက္ခဏာများပေါ် မူတည်. 931 Din, Din 933, Din 934, Din 912, Din 916, Din 985, Din 125, Din 127 SUS hex အနားကွပ်အခွံမာသီး (SUS) အချင်း M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 AISI စံတို့ကအာမခံအရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများကနေဖန်ဆင်းတော် SS304, SS304L, SS316, SS316L, SS310, SS302HQ နှင့် SS410 ဤသည်ပစ္စည်းဓာတုပစ္စည်းများနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အားဖြင့်ချေးဖို့ကောင်းစွာခံနိုင်ရည် သံမဏိအမျိုးအစားများကို၏ဝိသေသလက္ခဏာများပေါ် မူတည်. 931 Din, Din 933, Din 934, Din 912, Din 916, Din 985, Din 125, Din 127 ရင်ပြင်မှာခဲရင်ပြင် SUS (Square ကိုဂဟေဆော်အခွံမာသီး SUS) အချင်း M4, M5, M6, M8 AISI စံတို့ကအာမခံအရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများကနေဖန်ဆင်းတော် SS304, SS304L, SS316, SS316L, SS310, SS302HQ နှင့် SS410 ဤသည်ပစ္စည်းဓာတုပစ္စည်းများနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အားဖြင့်ချေးဖို့ကောင်းစွာခံနိုင်ရည် သံမဏိအမျိုးအစားများကို၏ဝိသေသလက္ခဏာများပေါ် မူတည်. 931 Din, Din 933, Din 934, Din 912, Din 916, Din 985, Din 125, Din 127 SUS သော့ခတ်ခွံမာသီး (hex Lock ကိုအခွံမာသီး SUS) အချင်း M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 AISI စံတို့ကအာမခံအရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများကနေဖန်ဆင်းတော် SS304, SS304L, SS316, SS316L, SS310, SS302HQ နှင့် SS410 ဤသည်ပစ္စည်းဓာတုပစ္စည်းများနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အားဖြင့်ချေးဖို့ကောင်းစွာခံနိုင်ရည် သံမဏိအမျိုးအစားများကို၏ဝိသေသလက္ခဏာများပေါ် မူတည်. 931 Din, Din 933, Din 934, Din 912, Din 916, Din 985, Din 125, Din 127 SUS ဦးခေါင်း (hex အခွံမာသီး SUS) အချင်း M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M 16, M24, M27, M30, AISI စံတို့ကအာမခံအရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများကနေဖန်ဆင်းတော် SS304, SS304L, SS316, SS316L, SS310, SS302HQ နှင့် SS410 ဤသည်ပစ္စည်းဓာတုပစ္စည်းများနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အားဖြင့်ချေးဖို့ကောင်းစွာခံနိုင်ရည် သံမဏိအမျိုးအစားများကို၏ဝိသေသလက္ခဏာများပေါ် မူတည်. 931 Din, Din 933, Din 934, Din 912, Din 916, Din 985, Din 125, Din 127

Head cap SUS (Hex Domed Nuts SUS) Made from high quality materials guaranteed by AISI standard. SS304, SS304L, SS316, SS316L, SS310, SS302HQ and SS410 This material is well resistant to corrosion by chemicals and environment Depending on the characteristics of steel types DIN 931, DIN 933, DIN 934, DIN 912, DIN 916, DIN 985, DIN 125, DIN 127

 


ABPON CO., LTD. သည္ one-stop service စနစ္ျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္သည္ပစၥည္း ႏွင့္ လက္လုပ္ကိရိယာ စက္ရုံသံုး အပိုပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံေပးေနေသာ ကုမၸဏီ တခုျဖစ္ပါသည္။ကၽြႏုပ္တို႔  လုပ္ငန္းသည္  ISO 9001:2000  ႏွင့္ RWTUV စနစ္ GmbH(quality system) အသိမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ကၽြႏုပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းအရည္အေသြးကို Quality Assurance Department(QA)ျဖင့္ အေကာင္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းပါသည္။
ဓာတ္ခြဲခန္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္လဲ အေတြ႕ၾကံဳရင့္ အရည္ခ်င္းျပည့္မွိီေသာ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ထုတ္ကုန္မ်ားကို သတ္မွတ္ေသာအရည္ေသြးျပည့္မွိီေအာင္ စစ္ေဆးၿပီးမွသာထုတ္လုပ္ပါသည္။

ABPON CO., LTD. Is the one-stop service provider for fasteners and hand tools with a wide range of fasteners and various industrial spare parts. Our factory is guaranteed by ISO 9001: 2000 and RWTUV Systems GmbH (quality system) from an organization which is widely certified. We provide quality products. Our quality control is strictly managed by quality assurance department (QA).
In the section of laboratory, technicians are well qualified for the job more info with specific experience. They will check all the products to ensure that all products meet its specifications.

 

CONTACT US

Address
403, 405,407,409 Sipraya Rd, Bangrak Bangkok 10500 Thailand.
Phone
+662 631 4400, +662 631 4260, +662 688 9888 (Auto 15 Lines), +662 688 9720.
E-mail
sales@abpon.com , piyanuch@abpon.com
Website
abpon.aecgateway.com, abpon.brandexdirectory.com, www.abpon.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15